نمایش تصویر نسخه‌ها و رساله‌های خطی نجم‌الدین کبری و میرسیدعلی همدانی در مشهد

دو نمایشگاه تصویر نسخه‌ها و رساله‌های خطی از «نجم‌الدین کبری» عارف سده‌های ششم و هفتم هجری و «میرسیدعلی همدانی» عارف و شاعر سده هشتم هجری با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، همزمان با گشایش اجلاس بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی آسیایی در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد به تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۶ خورشیدی برپا می‌شود.

نمایش تصویر نسخه‌ها و رساله‌های خطی نجم‌الدین کبری و میرسیدعلی همدانی در مشهد

اجلاس بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی آسیایی، میزبان دو نمایشگاه جذاب با موضوع نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

نمایش تصویر نسخه‌ها و رساله‌های خطی نجم‌الدین کبری و میرسیدعلی همدانی در مشهد

دو نمایشگاه تصویر نسخه‌ها و رساله‌های خطی از «نجم‌الدین کبری» عارف سده‌های ششم و هفتم هجری و «میرسیدعلی همدانی» عارف و شاعر سده هشتم هجری با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، همزمان با گشایش اجلاس بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی آسیایی در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد به تاریخ 24 دی 1396 خورشیدی برپا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، اجلاس بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی آسیایی که به کوشش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه 24 و 25 دی 1396 خورشیدی در مشهد برگزار می‌شود، در کنار برنامه‌های سخنرانی و نشست، میزبان دو نمایشگاه جذاب از گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک در گستره عرفان اسلامی خواهد بود. نمایشگاه نسخه‌ها و رساله‌های خطی «نجم‌الدین کبری» عارف سده‌های ششم و هفتم هجری، 14 تابلو از رساله‌های خطی و تصویر متن‌ها را دربرمی‌گیرد. این نسخه‌ها در زمینه شرح حدیث قدسی و رساله‌هایی درباره تفسیر قرآن کتابت شده‌اند. نمایشگاه نسخه‌ها و رساله‌های خطی «میرسیدعلی همدانی» عارف و شاعر سده هشتم هجری نیز 30 تابلو از نسخه‌های خطی و تصویر متن‌ها است که رساله‌هایی در گسترش دین اسلام به شمار می‌آید. این عارف بزرگ ایرانی نقشی مهم در تربیت شاگردان به ویژه در کشمیر داشته است.

نمایشگاه تصویر نسخه‌ها و رساله‌های خطی از «نجم‌الدین کبری» و «میرسیدعلی همدانی» با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، به مدت دو روز از 24 تا 25 دی 1396 خورشیدی در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برپا خواهد بود و از میهمانان اجلاس بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی آسیایی میزبانی خواهد کرد.

این دو نمایشگاه، از مجموعه نمایشگاه‌های بیرونی کتابخانه و موزه ملی ملک به شمار می‌آیند. آنگونه که حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک در وقف‌نامه این گنجینه تصریح کرده است، بیرون‌بردن آثار و کتاب‌های این مجموعه از ساختمان آن ممنوع است، از این‌رو مجموعه بسته‌های نمایشگاهی با بهره‌گیری از تصویر آثار موزه‌ای و نسخه‌های خطی فراهم آمده است که بر آن اساس نمایشگاه‌هایی با همکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی در تهران و دیگر شهرهای کشور برگزار می‌شود.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف شده است. این گنجینه اکنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» جای دارد. 

نظر شما: