فراخوان دومین مسابقه راهنمایی موزه 1391

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و اداره کل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد، پس از برگزاری نخستین دوره مسابقه راهنمایی موزه که در سال 1390 خورشیدی برگزار شد، اقدام به برگزاری دومین دوره این مسابقه کرده‌اند. از آنجا که هدف این مسابقه تشویق فعالان عرصه راهنمایی موزه و همچنین کمک به ترویج دانش‌های مورد نیاز در این حوزه است، کمیته برگزاری در نظر گرفته است تا این مسابقه را در دو بخش کارگاه آموزشی و مسابقه برگزار کند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۱ در اخبار موسسه

دیدار با مناره‌های «شهر هزار مناره»

دیدار با مناره‌های «شهر هزار مناره» مسجد یکی از نمادهای هویتی شهر اسلامی است. بی‌شک یکی از ارکان سازه مسجد، مناره‌ای است که جایگاه نور و بانگ اذان به شمار می‌آید. بانگ اذان، در فرهنگ اسلامی، مومنان را به عبادت گروهی در مسجد فرامی‌خواند. از این رو در فرهنگ اسلامی، مناره در بنای مسجد از جایگاهی ویژه برخوردار است. مومنان از فراز مناره با بانگ اذان به عبادت گروهی دعوت می‌شوند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۱ در اخبار موسسه