در همخوانی با آسمان در کتابخانه و موزه ملی ملک

در همخوانی با آسمان در کتابخانه و موزه ملی ملک به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، در ادامه طرح غنی سازی گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک، کتابی دیگر با عنوان " در همخوانی با آسمان " به مجموعه کتاب های انگلیسی کتابخانه ملک افزوده شد. انسان همواره در پی کشف راز های نهفته در گستره آسمان بوده است تا از طریق آن زندگی زمینی را برای خود آسانتر کند. دانشمندان زیادی به گردش و تحقیق در علم نجوم پرداختند که در این میان سهم دانشمندان اسلامی سهم کمی نبوده است.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱ در اخبار موسسه