الوجیزة فی الرجال صفویه

نظر شما:

تالیف محمدباقر مجلسی معروف به مجلسی دوم و علامه مجلسی(۱۰۳۷ - ۱۱۱۰)، نسخ سده ۱۱ و ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، در ابتدا چند برگ پراکنده های حدیث و فلسفه و تفسیر و خبر است و مثنوی فارسی ملارفیع، انجام رساله افتاده، بر کاغذ ترمه در ۳ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۹۸/۰۰۴
پدید آورندگان : محمد باقربن محمدتقی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : حدیث/ علم‌الرجال
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۱) تا قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک