المسائل السیوریة یا پاسخ شهید یکم به پرسشهای بیست هفتگانه شیخ مقداد سیوری صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی معروف به شهید اول(۷۸۶–۷۳۴ق.) مشهور به افقه الفقهاء، امام الاعظم از فقهای مشهور شیعه در قرن هشتم، نسخ سده ۱۱، عنوان شنگرف، دارای مهر با نشان محمد باقر العلوم، یادداشت خریداری محمدحسین بن محمدصالح، بر گاغذ ترمه در ۱۶ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۲۲/۰۰۵
پدید آورندگان : شیخ شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری/ پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان