هدایةالامة الی احکام‌الائمة صفویه

نظر شما:

شیخ محمد بن حسن حُرّ عاملی معروف به شیخ حر عاملی (۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ ق.) از علما و فقهای شیعه در قرن ۱۱ هجری، نسخ علی اکبر بن محمدرضا در روز پنجشنبه شوال ۱۱۲۲، با حواشی «زین» از آن محمدصالح بن محمدرضا با مهرش،صفحه ی پایانی روایتی منسوب امام صادق (ع)، بر کاغذ ترمه در ۳۵ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای با عطف و حاشیه مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۱۲/۰۰۴
پدید آورندگان : علی‌اکبربن محمدرضا (خطاط) محمد بن الحسن الحر العاملی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : شوال ۱۱۲۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان