حاشیةالشرایع صفویه

نظر شما:

تالیف علی بن عبد العالی معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکیِ جبل عاملی درگذشته ۹۴۰، از علمای بزرگ عصر صفوی، نسخ نظام الدین بن محمد حسینی در ۹ ذیحجه ی ۹۳۹ در نجف، حاشیه ها نوشته ی لطف الله میسی گویا همان که در اصفهان مسجدی به نام اوست، با خط عبدالعال پسر وی در پشت نسخه، عنوان و نشان شنگرف، تملک و مهر محمد علی بن محمدحسین الحسینی در ۱۳۰۷، تملک کمال الدین محمود بن محمد الحسینی، تملک عبدالعال بن لطف الله، بر کاغذ ترمه در ۲۲۳ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف و گوشه تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۵۹/۰۰۱
پدید آورندگان : نظام‌الدین‌بن محمد حسینی (خطاط) علی بن حسین محقق کرکی (حاشیه نویس)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۹۳۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج، رویه کاغذ ابری،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان