صراطالنجاة صفویه

نظر شما:

تالیف محمدباقر مجلسی (۱۰۳۷- ۱۱۱۰ ) معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی فقیه شیعه در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، نسخ عبدالصانع علوی سبزواری به خواهش آقا جعفر اصفهانی در ۱۱۳۴، عنوان و نشان شنگرف ، بر کاغذ ترمه در ۵۰ برگ ۲۷ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۰۵/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالصانع علوی سبزواری (کاتب) محمد باقربن محمدتقی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری/ رساله عملیه
تاریخ خلق : ۱۱۳۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویان, نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان