گوهر مراد صفویه

نظر شما:

تالیف عبدالرزاق لاهیجی، نسخ محمد بن محمدامین حسنی حسینی سمنانی در ربیع الاول ۱۱۰۸، عنوان و نشان شنگرف، افتادگی در فهرست، بر کاغذ ترمه در ۲۴۲ برگ ۲۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی مصور است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمدامین حسنی حسینی سمنانی (خطاط) عبدالرزاق بن علی لاهیجی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۱۰۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی مصور ، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک