شجره

​از اصطلاحات خاص دوره صفویه است و در تداول دیوانی آن زمان به فرمان و دستور کتبی و خاصی گفته می‌شد که از جانب پادشاه به کسانی از زمره مریدان خاص و معتمدان خاندان صفوی برای ارشاد به طریق مستقیم شریعت نبوی و مذهب اثناعشری و مسلک مشایخ عظام صفوی داده می‌شد. سابقه این کار به زمان شیخ صفی‌الدین جد خاندان صفوی می‌رسد که از جانب خود خلفایی را برای هدایت مردم به اطراف‌واکناف می‌فرستاد[۱].


[۱]- قائم‌مقامی، جهانگیر، مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۰.

برچسب‌ها: فرمان، سلطانیات

اشیاء پیشنهادی

فلسفه اسلامی

مشجره عمادیه فی الحکمةالعملیة

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • فتح‌الله سبزواری عبدالوهاب‌بن محمد رفیع آهی
اصول دین

شجره الهیه

  • دوره تاریخی: صفویه
  • رفیع‌الدین حسینی طباطبائی نایینی
توحید

شجره طیبه

  • دوره تاریخی: تیموریان (گورکانیان)
  • احمد بن علی بن حسین طبسی
کلام

شجره منهیه

  • دوره تاریخی: صفویه
  • حسین‌بن عبدالرزاق
نثر فارسی
- الله ویردی-- نسب‌نامه

شجره خلفای الله‌ویردی سلطان خلفا

  • دوره تاریخی: تعریف نشده

نظر شما: