بحر العلوم سید محمدمهدی طباطبایی

بحرالعلوم، سیدمحمدمهدی طباطبایی: سید محمدمهدی بحرالعلوم (۱۱۵۵-۱۲۱۲ق) یکی از علمای دینی و فقیهان شیعه و از مهادی اربعه در سده­های۱۲و ۱۳هجری بود. وی اشعاری به زبان عربی هم دارد. وی از مراجع تقلید و از عرفای بنام شیعه بود که معمولاً وی را از پیشتازان عارفان متشرع معاصر شیعه می دانند. پدر وی به همراه خانواده به عتبات مهاجرت کرد و سید مهدی در کربلا به دنیا آمد. در همین شهر کودکی و نوجوانی خود را گذراند و در حوزه دینی کربلا، مقدمات نحو و صرف و ادبیات و منطق و فقه و اصول را از پدر خود و سایر مدرسان آنجا فرا گرفت و به درجه اجتهاد نائل شد. نقل کرده اند که شهید رابع که از هوش سرشار شاگردش شگفت زده شده بود، روزی در اثنای درس خطاب به او گـفـت : انما انت بحرالعلوم و از آن زمان سید به بحرالعلوم مشهور شـد.

نظر شما: