حسن خوانساری

حسن خوانساری (12 و 13 ق)

از کاتبان اواخر قرن 12 و نیمه اول قرن 13 ق است. از وی قرآن، ادعیه و قطعات دیگری به جای مانده که مهم‌ترین آنها عبارتند از قرآن وزیری کوچک، مناجات نامه منسوب به حضرت امیر (ع) سال 1209‌ق مجموعه دکتر بیانی، زادالمعاد وزیری کوچک 1245‌ق کتابخانه سلطنتی، مصائب المعصومین وزیری،کتابخانه سلطنتی. (احوال و آثار خوشنویسان)

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

شعر فارسی

دیوان ناصر خسرو قبادیانی

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • ناصرخسرو محمد بن محمدحسن خوانساری
فتواهای شیعه

السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی

  • دوره تاریخی: تعریف نشده
  • محمدبن ادریس حلی احمدبن محمدحسن خوانساری
نامه محمدحسن خوانساری به کمپانی مسعودیه

نامه

  • دوره تاریخی: قاجاریه
نامه محمدحسن خوانساری به کمپانی مسعودیه

نامه

  • دوره تاریخی: قاجاریه
نامه حاج محمدحسن خوانساری به کمپانی مسعودیه

نامه

  • دوره تاریخی: قاجاریه

نظر شما: