حسن خوانساری

حسن خوانساری (12 و 13 ق)

از کاتبان اواخر قرن 12 و نیمه اول قرن 13 ق است. از وی قرآن، ادعیه و قطعات دیگری به جای مانده که مهم‌ترین آنها عبارتند از قرآن وزیری کوچک، مناجات نامه منسوب به حضرت امیر (ع) سال 1209‌ق مجموعه دکتر بیانی، زادالمعاد وزیری کوچک 1245‌ق کتابخانه سلطنتی، مصائب المعصومین وزیری،کتابخانه سلطنتی. (احوال و آثار خوشنویسان)

برچسب‌ها: تسمه اندازی، قاجاریه

نظر شما: