سکه نقره

نظر شما:

روی سکه: شخصی با نیم رخ راست پشت سکه: شخصی نشسته بر روی صندلی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۵
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :