سکه نقره

نظر شما:

روی سکه: نیم رخ راست شخص با پیشانی برجسته پشت سکه: ارتش فیل سواران-ارابه ران با نیم رخ با تیر و کمان در دست
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۱
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :