سکه نقره

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست با موهای مجعد پشت سکه:فردی نشسته بر روی صندلی مخروطی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۴۵
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :