نیم درهمی خورشید-اسپهباد

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش آراسته، پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته در مرکز،
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۱۷۰
موضوع اثر : نقره عرب - طبرستان
تاریخ خلق : ۷۴۱ میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :