درهم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم تنه راست شاه با ریش و موی آراسته،گردنبند،گوشواره، تاجی با دو نوار روی پیشانی، کرسی کنگره دار با دو کنگره یکی تمام رخ و دیگری نیم رخ، که از میانه آن محوری به سمت بالا رفته،راس آن علامت هلا ل ماه و گوی دیده می شود. ، یک ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته، دو نفر ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت ماه و شخص سمت چپ ستاده دیده می شود.سه ردیف حاشیه با چهارعلامت هلال ماه و ستاره در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۰۵
موضوع اثر : نقره ساسانی
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان