رونوشت فرمان ناصرالدین شاه پیرامون خریداری املاک خراسان توسط کاظم ملک التجار در ۱۳۱۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رونوشت فرمان ناصرالدین شاه در خصوص خریداری املاک واقعه در بلوکات مشهد و چناران و جام و... توسط محمدکاظم ملک التجار تبریزی و واگذاری مالیات آنجا به وی و عدم مداخله مستوفیان محلی در آن به تاریخ ۱۳۱۲ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۲۶
پدید آورندگان : ناصرالدین شاه قاجار (پدیدآور)
موضوع اثر : رونوشت فرمان
تاریخ خلق : شوال ۱۳۱۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان