اجاره نامه بین حسین ملک و جواد فروتن پیرامون حاصل و عواید املاک خراسان ملکی متصرفی موجر ۱۳۱۷ش پهلوی

نظر شما:

اجاره نامه بین حسین ملک و جواد فروتن پیرامون حاصل و عواید املاک خراسان ملکی متصرفی موجر به تاریخ ۱۳۱۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۴۲
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۸ مرداد ۱۳۱۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان