عقدنامه بین آقامحمد ابراهیم فرزند عبدالغفور و زینب خانم در تاریخ ۱۲۳۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین آقامحمد ابراهیم فرزند عبدالغفور و زینب خانم در تاریخ ۱۲۳۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۸۷
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۲۲ ذیحجه ۱۲۳۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۶۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : سید احمد میرکریمی
برچسب‌ها : عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان