قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ومورب .کاغذ :فرنگی آهارمهره عسلی .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۶۴ق .رقم:ابوالحسن طباطبائی .حاشیه :دارای تسمه اندازی به مشکی وسرخی.پاسپارتو :به اخرا
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۶۰
پدید آورندگان : ابو الحسن طباطبائی (خوشنویس)
موضوع اثر : سوره آل عمران-آیه 18ودعای قرائت قرآن
تاریخ خلق : ۱۲۶۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: عسلی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره عسلی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره عسلی، تسمه اندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
برچسب‌ها : تسمه اندازی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان