قرآن مجید

نظر شما:

خط این اثر به حضرت امام حسن (ع)منسوب است که روی پوست آهو نوشته شده و در انتهای نسخه تسجیل شاه اسماعیل صفوی به چشم می خورد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۱۰/۰۰۰
پدید آورندگان : امام حسن مجتبی (ع) (کاتب)
موضوع اثر : آیاتی از قرآن کریم
تاریخ خلق : از نامعلوم تا قمری (قرن ۴)
رنگ : پوست آهو نخودی رنگ
جنس : پوست آهو، کاغذ آهارمهره،
تکنیک : خوشنویسی بر روی پوست آهو، متن و حاشیه،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تسجیل, خط کوفی, پوست