مقالید ترکیه (ترکی به فارسی)

نظر شما:

تألیف فتح علی بن کلب علی خان بن مرشدقلی خان بن فتح علی خان قاجار قزوینی سپانلو نستعلیق ۱۲۸۰ق لغات به شنگرف ۳۴۳ برگ ۱۷ سطری کاغذ فرنگی آهارمهره قطع وزیری بزرگ جلد میشن قهوه ای ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۹۶/۰۰۱
موضوع اثر : زبان ترکی- واژه‌نامه‌ها- فارسی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
برچسب‌ها :