الکواکب‌الدریة فی مدح خیرالبریة (عربی منظوم)

نظر شما:

از شیخ شمس الدین محمد بن خلیل مقری حلبی معروف به ابن قباقبی نسخ عبدالله بن عامر وردچندی در رمضان ۱۱۰۵ق ۲۴ برگ ۱۹-۲۱ سطری کاغذ فستقی اسلامبولی قطع رقعی جلد میشن لایی مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۱۰/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن خلیل ابن‌قباقبی (نامعلوم) عبدالله عامرورد (خطاط)
موضوع اثر : شعر مذهبی- مدیحه و مدیحه‌سرایی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
برچسب‌ها : نسخه خطی, خط نسخ