مناجات (فارسی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف خواجه عبد الله انصاری، نستعلیق سید حسن حسینی متخلص به ثریا به تاریخ روز دوشنبه جمادی الاول ۱۲۷۰ق.، عنوان و نشان شنگرف،بر کاغذ آهار مهره فرنگی در ۸برگ(۱۵ صفحه) ۱۵ سطری نوشته شده، جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۶/۰۰۱
پدید آورندگان : حسن (ثریا) حسینی (خطاط) خواجه عبدالله انصاری (۳۹۶ تا ۴۸۱ ه.ق) (مؤلف)
موضوع اثر : مناجات- نثر فارسی- قرن ‎۵ق
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۲۷۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان