خط سواد ( فارسی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف مجنون رفیقی، نستعلیق سید حسن حسینی متخلص به ثریا به تاریخ روز دوشنبه جمادی الاول ۱۲۷۰ق.، عنوان و نشان شنگرف،بر کاغذ آهار مهره فرنگی در ۱۶برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۶/۰۰۷
پدید آورندگان : مجنون مشهدی (نامعلوم) حسن (ثریا) حسینی (خطاط)
موضوع اثر : خوشنویسی فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان