نصایح، (فارسی)

نظر شما:

نستعلیق سید حسن حسینی متخلص به ثریا به تاریخ روز سه شنبه ۴ محرم ۱۲۷۱ق.، عنوان و نشان شنگرف،بر کاغذ آهار مهره فرنگی در ۴۲برگ(۸۳ صفحه) ۱۲ سطری نوشته شده، جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۶/۰۰۵
پدید آورندگان : حسن (ثریا) حسینی (خطاط)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها- اخلاق اسلامی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :