بحر العرفان و معدن الایمان

نظر شما:

تألیف محمدصالح بن محمد برغانی (ج ۱۳) نسخ سده ۱۳ق عنوان و نشان به شنگرف و زرد و سبز ۲۴۷ برگ ۲۴ سطری کاغذ فرنگی آهارمهره قطع وزیری جلد میشن سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۲۳۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصالح بن محمد برغانی (نامعلوم) جعفر خافی حائری (خطاط)
موضوع اثر : تفاسیر عرفانی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
برچسب‌ها :