آداب‌المشق (فارسی)

نظر شما:

تالیف میرعماد حسنی، نستعلیق سید حسن حسینی متخلص به ثریا ، عنوان و نشان شنگرف،بر کاغذ آهار مهره فرنگی در ۸برگ(۱۵ صفحه) ۱۵ سطری نوشته شده که البته گویا افتادگی دارد، جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۶/۰۰۶
پدید آورندگان : حسن (ثریا) حسینی (خطاط)
موضوع اثر : خوشنویسی- راهنمای آموزشی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
برچسب‌ها :