نصایح لقمان به پسر خود با "صد پند" (فارسی)

نظر شما:

نستعلیق سید حسن حسینی متخلص به ثریا، عنوان و نشان شنگرف،بر کاغذ آهار مهره فرنگی در ۳برگ(۵صفحه) ۱۵ سطری نوشته شده، جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۶/۰۰۳
پدید آورندگان : لقمان (نامعلوم) حسن (ثریا) حسینی (خطاط)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :