تفاحیه یا سیب نامه ارسطو ( فارسی)

نظر شما:

مکالمات ارسطو با شاگردانش در حین مرگ، نستعلیق سید حسن حسینی متخلص به ثریا به تاریخ ۱۲۷۱ق.، عنوان و نشان شنگرف،بر کاغذ آهار مهره فرنگی در ۱۳برگ(۲۵ صفحه) ۱۵ سطری نوشته شده، جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۶/۰۰۲
پدید آورندگان : حسن (ثریا) حسینی (خطاط)
موضوع اثر : ارسطو، ۳۸۴- ‎۳۲۲ق.م.- کلمات قصار
تاریخ خلق : ۱۲۷۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :