نان و حلوا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمد بهاءالدین عاملی(شیخ بهایی)، نستعلیق سید حسن حسینی متخلص به ثریا به تاریخ شنبه ۱۲۶۷ق.، عنوان و نشان شنگرف، دو صفحه ی پایانی اشعاری از شیخ بهایی است که نویسنده درنسخه های دیگر یافته است. بر کاغذ آهار مهره فرنگی در ۱۶برگ(۳۱ صفحه) ۱۵ سطری نوشته شده، جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۶/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (نامعلوم) حسن (ثریا) حسینی (خطاط)
موضوع اثر : شعر فارسی-- قرن ‎۱۱ق- شعر عرفانی-- قرن ‎۱۱ق
تاریخ خلق : ۱۲۶۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان