الدرایة فی شرح النهایة ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

تالیف محمد بن محمد بن ابی بکر رکن واعظ، نسخ سده دهم، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک محمد معروف به نصیر بن محمد حسین جربادقانی و دو مهر به تاریخ ۱۰۶۱، بر کاغذ ترمه در ۱۱۶ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۹۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد رکن‌الواعظ (مولف)
موضوع اثر : فقه شافعی/ نقد و تفسیر نهایةالاختصار فی الغایة یحیی‌بن شرف النووی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان