ترجمه عدة الداعی صفویه

نظر شما:

از نصیر الدین محمد بن عبدالکریم انصاری معاصر شاه طهماسب صفوی که برای آن پادشاه در ۱۴ شوال ۹۶۷ انجام شده، نستعلیق مترجم در ۱۲ شوال ۹۶۷، عنوان و نشان شنگرف , عبارات عربی به نسخ، بر کاغذ ترمه در ۱۸۱ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی نو با ترنج و سرترنج و زنجیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۵۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن عبدالکریم انصاری (خطاط و مترجم)
موضوع اثر : دعاها/ نامهای خدا
تاریخ خلق : ۱۲ شوال ۹۶۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان