تبصرةالصبیان صفویه

نظر شما:

تالیف فضل الله بن محمد شریف برای پسرش عبدالرحمان، نسخ محمد جعفر بن محمد مومن فتحانی امامی ادیب قاری در ۱۱۰۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۷۷ برگ(۱۵۳ صفحه) ۱۴ سطری نوشته شده، ابعاد اثر ۱۸/۶*۱۳ و جلد آن تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۴۰/۰۰۲
پدید آورندگان : فضل‌الله‌بن محمد شریف (مولف) محمد مومن فتحانی (خطاط)
موضوع اثر : زبان عربی/ صرف و نحو
تاریخ خلق : ۱۱۰۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیماج
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان