رساله در حساب صفویه

نظر شما:

نستعلیق سده ۱۱، عنوان و جدول و رقم شنگرف،دارای یادداشت تملک و مهر گویا محمدصادق الحسینی و مهر و یادداشت عبدالحسین الرامی به تاریخ ۱۲۹۳، آغاز افتاده، بر کاغذ ترمه ی ختایی در ۷۲ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۳۰/۰۰۱
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختایی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان