الکافی صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ ابوجعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق رازی معروف به کُلِـینی، شیخ کلینی، ثقه‌الاسلام کلینی مشهورترین فقیه و محدث شیعه در نیمه اول قرن ۴، نسخ محمد بن حاج ملک حیدر هروی در شعبان ۱۰۹۴، عنوان و نشان شنگرف با ۵ سرلوح، دارای کمند و جدول به زر، حاشیه نویسی، با تملک ۱۰۹۷ و تملک فرهادمیرزا در ۲۵ محرم ۱۲۸۵ و سلطان محمد بن عماد الدوله در ۱۲۹۳با مهر، از آغاز اصول تا پایان العشره، بر کاغذ ترمه در ۴۸۵ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری سبز سرطبله دار با قفل فلزی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۸۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن یعقوب کلینی (مولف) محمدبن حاج ملا حیدر هروی (خوشنویس)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : شعبان ۱۰۹۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری، قفل فلزی،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، تذهیب و ترصیع،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان