بشارةالمصطفی لشیعه‌المرتضی صفویه

نظر شما:

تالیف عماد کجیح طبری در ۴ جزو دارای ۳۴۹ حدیث، نسخ محمد بن حسن حر عاملی در شوال ۱۰۶۳ از روی نوشته ی شیخ علی حر عموی وی، عنوان و نشان شنگرف، با مهر حر عاملی، تملک محمدرضا در ۱۱۰۴، عرض دید به تاریخ گویا ۱۲۴۱،دارای یادداشت بلاغ ، بر کاغذ پسته ای در ۱۱۵ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ساده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۴۹/۰۰۱
پدید آورندگان : عماد کجیح طبری (مولف) محمدبن الحسن الحرالعاملی (خطاط)
موضوع اثر : شیعه/ نقل و قولهای محمد(ص)، پیامبر اسلام
تاریخ خلق : ۱۰۶۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان