مجموعةالصنایع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف کامران شیرازی، نستعلیق ، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فرنگی آهارمهره در ۵۴ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری فرنگی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۷۰/۰۰۷
پدید آورندگان : کامران شیرازی (مؤلف)
موضوع اثر : هنرها/ صنایع
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی و آهارمهره، کاغذ ابری فرنگی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان