وقف و وصل صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن محمد زندوی بخارایی، نسخ محمد ابراهیم تبریزی در ۱ ذیحجه ی ۱۰۵۵، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر ابراهیم و مهر علی ، بر کاغذ ترمه در ۴ برگ۱۴ و ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ کهنه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۹۰/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن محمد زندی بخارایی (مؤلف) محمدابراهیم تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : قرآن/ قرائت
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۰۵۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، رویه کاغذ کهنه ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان