اصول قراءة نافع صفویه

نظر شما:

تالیف عماد الدین علی استرآبادی، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر ابراهیم و مهر علی ، بر کاغذ ترمه در ۱۳ برگ ۱۴سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ کهنه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۹۰/۰۰۳
پدید آورندگان : عمادالدین علی استرآبادی (مؤلف)
موضوع اثر : قرآن/ قرائت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، رویه کاغذ کهنه ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان