الحکمةالعرشیة صفویه

نظر شما:

تالیف جلال الدین محمد بن اسعد دوانی، نستعلیق سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، از آن حسین بن مصطفی با مهر وی و مهر جلیل ، با حواشی لغوی، بر کاغذ ترمه در ۶۰ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ کهنه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۵۵/۰۰۴
پدید آورندگان : محمد بن اسعد دوانی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، رویه کاغذ کهنه ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان