اجوبة المسائل‌الحکمیه صفویه

نظر شما:

تالیف گویا ملا صدرای شیرازی در پاسخ یکی از بزرگان ، نستعلیق سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، از آن حسین بن مصطفی با مهر وی و مهر جلیل، بر کاغذ ترمه در ۲۲ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ کهنه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۵۵/۰۰۵
پدید آورندگان : محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه/پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ کهنه ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان