الحوراء فی شرح‌الزوراء صفویه

نظر شما:

تالیف جلال الدین محمد بن اسعد دوانی، نستعلیق سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، از آن حسین بن مصطفی با مهر وی، دارای یادداشت جلیل در مورد متن و مهر وی، بر کاغذ ترمه در ۳۱ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ کهنه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۵۵/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد بن اسعد دوانی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ کهنه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان