الفواتح از شرح دیوان میبدی صفویه

نظر شما:

تالیف حسین میبدی از شرح دیوان او، نستعلیق علی بن شعبان رومی علایی، عنوان و نشان شنگرف، از آن فرهادمیرزا در ۲۱ جمادی الاول ۱۲۸۲ و میر محمد منیر مدرس پسر یوسف با مهر یوسف، بر کاغذ فرنگی در ۶ برگ ۴۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه مقوا با عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۶۶/۰۰۶
پدید آورندگان : علی‌بن شعبان رومی علائی (کاتب) احمد بن محمد میبدی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان