النفحات الهیة و الخواطر الالهامیة صفویه

نظر شما:

تالیف محمد سعیدبن محمد مفید قمی معروف به قاضی سعید قمی (۱۰۷۱–۱۰۱۲ خورشیدی) فیلسوف، مجتهد، مرجع تقلید شیعه و محدث بزرگ قرن دوازدهم هجری قمری، شکسته نستعلیق محمداسماعیل بن علی اصغر موسوی هزارجریبی در ۱۲۵۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۵ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذی عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۷/۰۰۳
پدید آورندگان : محمداسماعیل موسوی هزار جریبی (خطاط) محمد سعید بن محمد مفید قاضی سعید قمی (مؤلف)
موضوع اثر : اربعینات
تاریخ خلق : ۱۲۵۱ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان