رساله عرفانیه در ده فصل با عنوانهای "تنبیه، تتمیم" صفویه

نظر شما:

نستعلیق سده ۱۲، عنوانو نشان شنگرف، یادداشت تملک و مهر محمد رضی موسوی، دارای مهر مربع شکل در پایان، انجام افتاده، بر کاغذ پسته ای در ۴۰ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۹۶/۰۰۲
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان