حاشیة شرح‌التجرید صفویه

نظر شما:

تالیف شمس الدین محمد بن احمد خفری، نسخ شیخ علی بن ابراهیم مظاهری اسدی مازندرانی در مدرسه ی دار الهدایه ی شیراز در ۱۵ ذیقعده ی ۱۰۴۶، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول و کمند، با حواشی، بر کاغذ ترمه در ۱۵۷ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۵۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مولف اولیه) علی‌بن محمد قوشچی (شارح) محمد بن احمد خفری (حاشیه نویس)
موضوع اثر : کلام شیعه امامیه
تاریخ خلق : ۱۰۴۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان