احکام‌المسافر یا القصد و الاتمام للمسافر صفویه

نظر شما:

شیخ زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی، معروف به شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۶) در رمضان ۹۵۰، نستعلیق شیخ خمیس بن داود جزایری در ۱۰۳۰، عنوان و نشان شنگرف، وقف ملا هادی با مهرش و ملا علی نقی بر مدرسه ی ذهان با شرایطی که در پشت مفاتیح نوشته شده با تاریخ ۱۰۲۸، یادداشت عبد الکریم محمد جعفر الشریف الرضوی که کتاب را از قاین به اصفهان برده در ۱۲۳۷، بر کاغذ ترمه در ۱۴ برگ ۳۱ - ۳۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۳۸/۰۰۴
پدید آورندگان : زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف) شیخ خمیس بن داود جزایری (کاتب)
موضوع اثر : نماز مسافر
تاریخ خلق : ۱۰۳۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان