فصل فی شرح کلمات المتصوفین ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی در ۷۲۵ در گرگانج خوارزم، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۳ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : تصوف/ اصطلاحها و تعبیرها
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی